Despre proiect

Prin această inițiativă ne propunem stimularea, încurajarea și responsabilizarea tinerilor de a se implica activ în dezvoltarea comunității, respectiv a cartierului lor.

Dorim să contribuim la formarea unei generații proactive în care cetățenii devin din persoane asistate sau consumatori ai prestațiilor sociale, persoane resursă, persoane care dau înapoi comunității, care caută soluții și acționează pentru nevoile lor și ale comunității din care fac parte.

Pe parcursul anului 2016 organizăm ateliere pentru dezvoltarea competențelor de leadership comunitar*, atragem atenția către problemele din cartierul Gârcini promovând implicarea activă și punem bazele primului grup de inițiativă comunitară format din tineri din acest cartier.

*Prin îmbunătățirea competențelor de leadership comunitar înțelegem ridicarea statutului social al tinerilor din Gârcini, la un nivel la care să fie încrezători în forțele proprii, să mobilizeze și să influențeze pozitiv pe egalii lor, să fie modele pentru cei din jur și motivați să aplice soluțiile la problemele care îi privesc în mod direct.

Activitățile principale cuprind: 11 ateliere de organizare comunitară (5 ateliere pentru componenta „Harta Comunității” și 6 ateliere pentru componenta „Photovoice”), campanie de conștientizare a rolului cetățenilor în rezolvarea problemelor locale, expoziție photovoice în Săcele, întâlnire de diseminare cu tineri din cartierul Gârcini pentru împărtășirea experienței în urma atelierelor, participare la ședință de consiliul local pentru prezentarea problemelor identificate de tineri și propunerea de soluții în abordarea acestora, înființarea grupului informal de inițiativă comunitară și stabilirea strategiei/planului de lucru, publicare raport și  clipuri de promovare a bunelor practici din proiect.

Organizarea comunitară este în esență o modalitate prin care cetățenii unei comunități se reunesc în jurul unor interese comune și acționează de comun acord pentru ameliorarea concretă a calității vieții în cartierul în care locuiesc. Aceasta implică pe de o parte identificarea unor probleme care îi afectează pe majoritatea locuitorilor acelui cartier și a eventualelor soluții, iar pe de altă parte organizarea de către cetățenii înșiși a unor acțiuni prin care să atragă atenția autorităților competente asupra problemelor și a căilor de rezolvare propuse. Cetățenii influențeaza astfel în mod direct procesul de luare a deciziilor publice care vizează respectiva comunitate. (www.ce-re.ro)

Atelierele de organizare comunitară, precum și alte întâlniri din cadrul proiectului au loc la Centrul de Zi din Săcele, administrat de Fundația FAST în parteneriat cu Primăria Săcele.

Creșterea sentimentului de apartenență la loc, instaurarea unei conștiințe civice și asumarea responsabilităților sunt aspectele care dau impact pe termen lung proiectului și contribuie la schimbarea atitudinilor discriminatorii despre locuitorii din Gârcini și despre cartier în general. Mai mult decât atât, impactul va însemna speranță pentru părinți, încredere pentru autorități, curaj pentru localnici și apreciere din partea comunității.

Spot video proiect: